Oude Helenakerk

Al sinds de 16e eeuw staat er een orgel in de oude Helenkerk. Door de tijd is er echter veel gebeurd. Zo is van de periode voor 1759 weinig bekend, maar ook de bouwer van het orgel in 1759 is niet bekend. Van de uitbreiding met rugwerk en pedaal in 1810/1811 is niet meer bekend dan de dispositie en de naam van de orgelbouwer. In 1940 werd meegedaan met een grote vernieuwingsdrang door het oude waardevolle instrument te slopen en te vervangen door iets nieuws met electropneumatiek. Omdat dit al eind 50-er jaren problematisch functioneerde werd in 1974 ook dit instrument vervangen door een kompleet nieuw instrument in de bewaard gebleven kas uit 1759. In 1989 werd de Helenakerk verrijkt met een koororgel (kistorgel) n.a.v. een gift van de H.V.D. . Ten slotte werd in de Helenakerk het orgel uit de kerk van de Protestantenbond (eigendom van van der Luyt) geschonken, in eerste instantie in bruikleen, later als legaat. Dit laatste instrument is in april 2011 overgeplaatst.

 
Verdere informatie over deze bijzondere kerk www.kerkvenster.nl
Vervolgens doorklikken op Gebouwen en Oude Helenakerk
 
 
 
 terug naar Orgels
 


Vorige pagina: Orgels
Volgende pagina: Hoofd orgel