Gerard van Reenen

 

Programma 26 Juni door Gerard van Reenen.
Deklamaties door Ds. M.A. Andela-Hofstede
 

1
Openingsgedicht
2
Gedicht “Praeludium”
3
Praeludium in a kl.t.
4
Gedicht “Fantasia in G
5
Fantasia in G gr.t. (Pièce pour orgue en Sol)
6
Gedicht `Von Gott will ich nicht lassen`
7
Koraal `Von Gott will icht nicht lassen`
8
Gedicht `Das wohltemperierte Klavier`
9
Praeludium en Fuga in D gr. uit WK II
10
Gedicht “Ö Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross”
11
Koraal “O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross”
12
Gedicht “Praeludium en Fuga”
13
Praeludium en Fuga in G gr.t.

 Overwegingen:

In de loop der eeuwen zijn al vele pogingen ondernomen om de betekenis en de zeggingskracht van de muziek van Bach onder woorden te brengen. Maar hoe zinnig die pogingen ook waren, steeds weer bleek dat al die woorden eigenlijk te kort schoten om de ware diepte van Bach's muziek te peilen. De woorden echter die zijn muziek nog het dichtst benaderen, zijn de dichterlijke. Immers, in de poëzie kan je verder en dieper gaan dan in de "gewone" beschrijvende woorden.

Ik voelde mij er als muzicus em muzicoloog nog altijd verlegen mee als ik iets over de muziek van mijn lievelingscomponist Bach moest schrijven of vertellen.Maar om toch een pogin hiertoe te wagen bedacht ik dat ik dan het beste gedichten zou kunnen gaan schrijven. Ik had al eerder gedichten gemaakt, maar nog nooit over muziek. In kon mij in de muziek al spelend en luisterend voldoende uiten.Ik had hierbij geen woorden nodig, vond ze zelfs overbodig. Ik zette mij echter neer en liet de woorden uit mijn pen vloeien.

Omdat, zoals ik al zei, Bach mijn lievelingscomponist is, en omdat mijn hoofdinstrumenten orgel en klavecimbel zijn, gaan de gedichten dan ook over de muziek die Bach voor deze instrumenten heeft geschreven.

In de voordracht van de gedichten hoor ik dezelfde diepzinnigheid en wijsheid die ik ook hoor in Bach's muziek. Gelezen door een Theoloog, en Bach als "muziektheoloog" vormen deze geestverwanten van elkaar iets goddelijks.

Mijn wens is dat deze goddelijke vonk overslaat naar u als luisteraar tijdens dit concert.

Gerard van Reenen

 

 

 teksten van de gedichten

Terug naar Concertoverzicht 2010


Vorige pagina: Klaas Stok
Volgende pagina: Gedichten