Print deze pagina

Concertoverzicht 2017

De stichting ORGEL maakt een herstart met het organiseren van concerten in de oude Helnakerk aan de markt te Aalten.

In het afgelopen half jaar dienden zich toch weer enkele enthousiaste mensen aan om mee te helpen bij de organisatie.

Zo is voor dit jaar reeds het volgende gepland:

Marktconcerten, telkens op de donderdagochtend van 11.00 uur tot ca 11.45,

20 juli Harry van Wijk

27 juli Peter den Ouden

03 augustus Wim Ruessink

10 augustus Gert Oldenbeuving

Aan de organisten is gevraagd om zo mogelijk op alle 3 voorhanden orgels te spelen

Deze concerten vinden plaats tijdens de kerkopenstelling. De toegang is vrij, echter er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Deze collecte staat los van de gevraagde gift voor de bezichting van de kerk.

 

Op 28 oktober is er een groot orgelconcert gepland door Harry van Wijk, in het kader van Hervormingsdag en het Lutherjaar. Dit belooft een groot spektakel te worden.

 

De stichting ORGEL is verder in onderhandellng met het Margaretha Consort voor een uitvoering van de Christmette van Praetorius. Het Margaretha Consort bestaat uit jonge professionele zangeressen en zanger, alsmede bespelers van historische instrumenten, kist orgel en groot orgel. Het Margaretha Consort heeft in de afgelopen jaren dit spektakel op meerder plaatsen in Nederland uitgevoerd. Uit eigen ervaring kan ik u het concert van harte aanbevelen.

De kosten voor dit concert zijn hoog, maar het tarief is niet ongebruikelijk. Daarom moeten wij vanweg de professionaliteit en de grootte van het Consort wordt er wel een hogere entreeprijs verlangen dan gebruikelijk. Verder vragen wij eventuele sponsoren voor dit bijzondere concert zich te melden bij Egbert Hoving of Harry van Wijk, resp: e.hoving@planet.nl of harry@harryvanwijk.nl

Zie ook www.margarethaconsort.nl.

 

De plandatum is voorlopig op 08 december aanstaande. 

 

 

 

terug naar concertoverzicht


Vorige pagina: Concerten
Volgende pagina: Marktconcert Harry van wijk