Concertoverzicht 2017

De stichting ORGEL maakt een herstart met het organiseren van concerten in de oude Helnakerk aan de markt te Aalten.

In het afgelopen half jaar dienden zich toch weer enkele enthousiaste mensen aan om mee te helpen bij de organisatie.

 

CHRISTMETTE

Liturgie voor de kerstnachtdienst

Op donderdag 7 december a.s. is de Oude Helenakerk in Aalten het toneel voor een unieke gebeurtenis: een Kerstnachtdienst, zoals die rond 1640 plaats had kunnen vinden….

Het Margaretha Consort, een professioneel barok-orkest mèt professionele zangers, neemt de bezoekers mee terug in de tijd. De inspirerende muzikale leiding is in handen van Marit Broekroelofs, celliste en gambiste. Het Margaretha Consort weet altijd de harten van de bezoekers te raken - en daar zal de prachtige klank van het orgel in de kerk zeker aan meewerken.

Dit jaar wordt herdacht, dat de kerkhervormer Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen aan de kerkdeur te Wittenberg spijkerde. Luther sprak zich uit tegen de scheefgroei in de katholieke kerk. Hij maakte zich sterk voor het invoeren van de volkstaal in de kerk. Hij vertaalde veel Latijnse liederen en schreef ook nieuwe teksten.

Jaren na Luthers dood componeerde Michael Praetorius muziek bij deze teksten. Een groot deel van de liederen is ook in Nederland bekend geworden.

Daarnaast schreef Praetorius de CHRISTMETTE, een liturgie voor de kerstnachtdienst. Het ging hierbij niet om een gewone kerkdienst, maar om een zgn. getijdendienst, waarin geen preek gehouden werd en er dus meer ruimte was om te experimenteren met de muzikale vormgeving. Enkele onderdelen liggen vast, maar er is ook volop ruimte voor eigen invulling. Het publiek is vanavond toehoorder èn onderdeel van het geheel: koormuziek wordt afgewisseld met samenzang en prachtige orgel-solo’s, er is volop ruimte voor overpeinzing en bezinning. Een feest van herkenning of juist een kennismaking met eeuwenoude, onbekende muzikale schatten. Een echte aanrader voor diegenen, die het “lichte” van Kerst graag eens op een andere manier willen ervaren!

Aanvang van het concert op 7 december: 20.00 uur.

Toegangsprijs: € 18,50, inclusief een kop koffie of thee na afloop. 

 

Verder vragen wij eventuele sponsoren voor dit bijzondere concert zich te melden bij Egbert Hoving of Harry van Wijk, resp: e.hoving@planet.nl of harry@harryvanwijk.nl

Zie ook www.margarethaconsort.nl.

Onderstaande sponsoren hebben reeds een bedrag overgemaakt:

  • PKN Aalten voor het ter beschikkiing stellen van  de oude Helenakerk.
  • Gemeente Aalten voor het toekennen van een projectsubsidie
  • Firma G. Wevers en zoon
  • Klumpenhouwer
  • Brunsveld buurtsuper
  • Welkoop Aalten (toezegging)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo is voor dit jaar reeds het volgende gepland:

Marktconcerten, telkens op de donderdagochtend van 11.00 uur tot ca 11.45,

- 20 juli Harry van Wijk

- 27 juli Peter den Ouden

- 03 augustus Wim Ruessink

- 10 augustus Gert Oldenbeuving

Aan de organisten is gevraagd om zo mogelijk op alle 3 voorhanden orgels te spelen

Deze concerten vinden plaats tijdens de kerkopenstelling. De toegang is vrij, echter er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Deze collecte staat los van de gevraagde gift voor de bezichting van de kerk.

 

Op dinsdag 31 oktober (zie programma) is er een groots orgelconcert rondom de reformatie gepland door Harry van Wijk, in het kader van Hervormingsdag en het Lutherjaar. Dit belooft een groot spektakel te worden. Zie filmpje

 

 

 

 

terug naar concertoverzicht


Vorige pagina: Leo Schwar
Volgende pagina: Peter den Ouden