Concertoverzicht 2015

In de afgelopen jaren werden wij geconfronteerd met een teruglopend bezoekersaantal en daarmee dan ook een krimpende kas. In 2014 hebben we de concerten verschoven van de zaterdagavond naar zondagmiddag. Dit is positief ontvangen, echter had niet het gewenste effect.

Zo gaan we nu toch terug naar de zaterdagavond om 19.30, maar wel op de nieuw ingeslagen weg van programmering. De concerten worden breder dan alleen orgel, waarbij de laatste zeker niet uit het oog zal worden verloren.

De afgelopen 10 jaren is de entree niet verhoogd, maar de kosten zijn wel gestegen. Dit noodzaakt ons de entreeprijzen te verhogen naar resp € 10,- en  € 8,-.

 Het eerste concert staat gepland op 25 april a.s. om 19.30 uur in de oude Helenakerk aan de markt. Ingang marktzijde.

 

Concerten:

25 april 2015, Gijs van Schoonhoven: Improvisatie bij stomme film

27 juni 2015,  Orgels, Clavecimbel, Hobo, sopraan 

Margreet Rietveld: Sopraan,

Leonie van Eldik: Hobo 

Gerrit Hoving: Clavecimbel en orgels.

29 augustus 2015 Elske te Lindert: Zang en Orgel

31 oktober 2015, Janieke Mollenhorst en Marieke Kroes

 

 

terug naar concertoverzicht


Vorige pagina: Gerrit en IJsbrand
Volgende pagina: Gerrit, Leonie, Margreet