Janieke Mollenhorst & Lotte Sieverink

Janieke Mollenhorst
Janieke Mollenhorst (1988) werd na het succesvol afronden van haar gymnasiumopleiding toegelaten tot het ArtEZ-conservatorium in Enschede.
Tijdens haar studies orgel en kerkmuziek volgde zij masterclasses bij diverse docenten uit binnen-en buitenland. In 2010 voltooide zij haar kerkmuziekopleiding, in 2011 rondde zij ook haar orgelstudie succesvol af.
Momenteel studeert Janieke aan de Universiteit van Tilburg ‘Religie en Ritueel’ om zich zo te specialiseren op het gebied van ‘muziek en religie’.
Janieke is cantor-organist van de Protestantse Gemeente Aalten.
Zij maakt deel uit van de redactie van ‘Muziek en liturgie’, het tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici.
Tevens is zij voorzitter van de landelijke Werkgroep Kerkmuziek van de PKN.
Janieke geeft concerten in binnen-en buitenland, niet alleen als solist maar ook in ensembles en orkesten. Zo was zij in juli vorig jaar organist bij het Utrechts Studenten Koor en Orkest tijdens een tournee door Engeland, waar viermaal de Hohe Messe van Bach werd uitgevoerd.
Als organist verleende zij meerdere malen haar medewerking aan radio-opnames voor de NCRV.
Janieke heeft een kleine privé-lespraktijk in (kerk)muzieklessen. Daarnaast is Janieke cursusleider en docent (algemene muziekleer, solfege, muziekgeschiedenis, hymnologie en gemeentezang) van de cursus kerkmuziek (KM-III) van de PKN.

Voor meer informatie zie: www.janiekemollenhorst.nl

 

Lotte Sieverink
Lotte Sieverink (1986) begon na de middelbare school aan het ArtEZ conservatorium in Enschede met de opleiding docent muziek die ze in 2008 afrondde. Tijdens deze studie volgde ze bijvaklessen blokfluit van Marjolijn van Roon en gaf ze een aantal concerten met onder andere organist Gijs van Schoonhoven. Na een jaar voor de klas te hebben gestaan als muziekdocente startte Lotte in 2009 de pre-master en master Kunstbeleid en –management aan de Universiteit Utrecht. Bij het Nederlands Symfonieorkest ging ze vervolgens als fondsenwerver aan de slag en momenteel werkt Lotte voor De Muziekschool Twente als projectleider educatie in Enschede. Naast deze baan is ze actief als dirigente van een koor in Haaksbergen.

Concertprogramma 23 maart 2013:
 
Altblokfluit & Kistorgel:
1
uit: Sonata in F-dur (BWV 1031)
Allegro moderato
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Hoofdorgel
2
Christ lag in Todes Banden
(BWV 695a)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
3
Christ lag in Todes Banden
(BWV 718)
 
Altblokfluit & Kistorgel:
4
Sonata Nr. 1 in C-dur:
preludio-largo
Giga-allegro
Adagio
Tempo di Gavotto- allegro
Arcangelo Corelli
(1653-1713)

Koororgel
5
Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir 
(alio modo) Manualiter (BWV 687)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Altblokfluit
6
Fantasia I
- Vivace
- Allegro
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Hoofdorgel:
7
O Lamm Gottes, unschuldig
Adagio, Canone alla Quinta (BWV 618)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
8
O Lamm Gottes, unschuldig
-              cantus firmus in sopraan
-              cantus firmus in middenstem
-              cantus firmus in pedaal
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Altblokfluit & Kistorgel:
 
Sonata
Triste
Allegro
Andante
Vivace
Georg Philipp Telemann (1681-1767)

terug naar concertoverzicht 2013

 


Vorige pagina: Concertoverzicht 2013
Volgende pagina: Chris en Emma Bragg