Concerten 2023

Concerten 2023 Helenakerk te Aalten. Al jaren organiseert de stichting ORGEL concerten in de oude Helenakerk. Hierbij is de entree al jarenlang vastgesteld op € 10,--. De recente ontwikkelingen nopen os de prijs te verhogen naar € 15,-- voor de reguliere concerten. Bij de bijzondere concerten wordt de entree afzonderlijk bepaald. Bij de marktconcerten blijft de vrije gift bestaan.

Vrijdag 24 Februari 19.30, Margaretha Consort, "A German Passion". De entree bedraagt € 25,--. Op Zaterdag 25 Februari is er dan een CD opname met gemeentezang. Bezoekers van het concert op vrijdagavond die tevens op Zaterdag 25 Februari meewerken met de gemeentezang krijgen de entree van het concert terug. Zie verdere info.

 

 


Vorige pagina: Concertoverzicht 2023
Volgende pagina: Margaretha Consort 24 Februari